Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek – Premier Kultcafe Webshop

Általános Szerződési Feltételek

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Üzleti értékesítő

Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány

Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 2-4.

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011653c

Adószám: 18397482-2-42

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11705998-21308750

Kapcsolattartó: Kárász Róbert

Kapcsolattartó e-mail: gazdasagi@fogadjorokbeegymacit.hu

Kapcsolattartó telefonszám: +36302511443

I.2 A vásárló vagy megrendelő

Üzleti Értékesítő kizárólagos tulajdonában álló Premier Kultcafé webshop (továbbiakban webáruház) szolgáltatását igénybe vevő vásárló, aki az internetes felületen regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül Üzleti Értékesítővel.

I.3 A szerződés tárgya

Üzleti értékesítő értékesítési tevékenységet végez a http://webshop.premiercafe.hu domain mögött elérhető webáruházán keresztül. Az értékesítési tevékenység során Üzleti Értékesítő a vele szerződésben álló szervezetek (nonprofit szervetek és vállalkozások) által előállított, gyártott termékeit vagy szolgáltatásait a vásárló megrendelheti.

II. Webáruház szerződési feltételek célja

Üzleti Értékesítő a webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

A webáruház szerződési feltételei az Üzleti Értékesítő és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

II.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

II.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

Üzleti Értékesítő fenntartja a jogot, hogy a webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételt követően létrejött megrendelésektől lép hatályba. A webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház szolgáltatója a webáruház szolgáltatását biztosítja.

III. A webáruház szolgáltatása

Az Üzleti Értékesítő a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatását.

III.1 A webáruház szolgáltatásának területi hatálya

A webáruház szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

Egyedi és érvényes e-mail cím és jelszó.

A felhasználó neve, kapcsolattartó élő és érvényes magyarországi telefonszáma.

Pontos elérhetőséget biztosító szállítási és számlázási adatok.

Közületek és vállalkozások számára adószám.

A regisztráció törlését a vásárló a webshop@premiercafe.hu elektronikus levélcímen kérheti, név, e-mail cím megadásával.

III.3 Adattárolási nyilatkozat

Az adatok tárolását, archiválását és kezelését Üzleti Értékesítő végzi. Az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Üzleti Értékesítő a következő adatokat rögzíti a vásárlókról:

A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava és elektronikus levelezési címe.

Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma.

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Üzleti Értékesítő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), megrendelő neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

Üzleti Értékesítő a vele szerződésben álló beszállító szervezetek (nonprofit szervetek és vállalkozások) számára elérhetővé teszi és megküldi megrendelő minden olyan adatát, amelyet a regisztrációkor és megrendeléskor megadott.

IV. A webáruház szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés a webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Az Üzleti Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

IV.2 Regisztráció

A webáruház regisztrációja során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

IV.3 Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az Üzleti Értékesítő a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton.

IV.4. Fizetési és szállítási módok

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Előre utalással személyes átvétel esetén nem számítanak fel díjat. A személyes áruátvétel a cég székhelyén valósulhat meg A megrendelő az áru árát átvételekor, készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

Házhoz szállítás esetében pedig bruttó 1500 Ft-ot kell még fizetni az áru árán felül.

V. Záró rendelkezések

V.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az Üzleti Értékesítő nem iktatja.

V.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

Az Üzleti Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

V.3. Az Üzleti Értékesítő felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja. 

Budapest, 2020. december 16.

Kárász Róbert

kuratóriumi elnök

Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány